Шинэчлэн сайжруулсан Оросын ГАЗ Tiger: 6 years ago