Sep 28, 2021

Yaratılış Mucizesi

İnsan sahip olduğu nimetler ve karşılaştığı güzellikler nedeniyle, sevgisini, saygısını, minnet duygusunu, vefasını ve şükranını Allah'a yöneltmelidir.

Proceed to the page: http://linkis.com/hiniq

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120