Feb 22, 2017

L’art per treballar la inclusió i transformació social

Habitualment, es fa difícil associar art i tercer sector, encara que cada vegada hi hagi més experiències i es demostrin els beneficis de treballar amb els diferents col·lectius a partir de la música, la dansa, el teatre, etc. L'art constitueix un espai d'expressió i desenvolupament personal, de trobada, de participació social, de treball... Un espai que permet a les persones transcendir barreres...

Proceed to the page: http://linkis.com/uMEEW

Similar Articles Added Earlier

Similar Articles Added Today

Latest Links Processed

0/120