เลิกเศร้ากับเทเลทับบี้ มาฮาขี้แตกกัน > 4 years ago