เลิกเศร้ากับเทเลทับบี้ มาฮาขี้แตกกัน > 5 years ago