เลิกเศร้ากับเทเลทับบี้ มาฮาขี้แตกกัน > 3 years ago