อยากให้ดู :] เศษหนึ่งส่วนเหงา : MARK [Music film by ปราโมทย์ แสงศร] ข้อมูลจาก @YouTube 4 years ago