Important

This page can not be shown in IFRAME according to www.sydsvenskan.se rules.
You will be redirected to https://www.sydsvenskan.se/2016-11-27/boom-for-studiecirklar-i-svenska in 3 seconds. Stop

Link shared by
Studieförbunden
Studieförbunden @Studieforbunden
Studieförbunden bildades 1903, under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har i 113 år agiterat för folkbildningens och demokratins sak.
Boom för studiecirklar i svenska för asylsökande @ttnyhetsbyran #studieförbund #folkbildning 8 months ago