Important

This page can not be shown in IFRAME according to www.svd.se rules.
You will be redirected to https://www.svd.se/sa-river-man-det-k-markta-stockholm in 3 seconds. Stop

Ett efter ett försvinner Stockholms kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Över 100 på 10 år. Det är många det :( 4 years ago