US set to deploy 1,000 more troops to Syria’ #uspoli #syria #russia #chicago #nyc #miami #texas #LosAngeles #atlanta 4 years ago