Montserrat Tudela
Directora revista Auriga, de divulgació del món antic.
La revolució té un nom a Catalunya:...