Ui, ui, ui... els infinitius són les formes verbals dels textos instructius? #c2cast15 5 years ago