EU podržava aktuelnu vlast u Srbiji sve dok rade po njihovom diktatu (Kosovo, šok-terapija MMF-a, integracije). Tajna 8 years ago