Р.Амаржаргал: Шинэ засаг өвөрмөц бүтэцтэй, ёс суртахуунтай, чадварлаг, авралын Засгийн газар байх ёстой 6 years ago