Εξαιρέσεις ΜΥΦ - συναλλαγές που δεν υποβάλλονται στις μηνιαίες συγκεντρωτικές: 2 years ago