Εξαιρέσεις ΜΥΦ - συναλλαγές που δεν υποβάλλονται στις μηνιαίες συγκεντρωτικές: 3 years ago