Εξαιρέσεις ΜΥΦ - συναλλαγές που δεν υποβάλλονται στις μηνιαίες συγκεντρωτικές: 4 years ago