Viena, acord entre Rússia i els Estats Units per llista d’organitzacions terroristes a destruir 5 years ago