20N, quaranta anys sense Franco, quaranta anys amb els franquistes. 4 years ago