20N, quaranta anys sense Franco, quaranta anys amb els franquistes. 5 years ago