200 milions de persones són susceptibles de caure una altra vegada dins la pobresa a l’Amèrica Llatina 5 years ago