El fenomen de El Niño agreujarà la inseguretat alimentària a l’Àfrica oriental 4 years ago