Doctor Pipa IMPUTAT
Espanya Barjauleja | Independència i
Cultura. Ratafiaire practicant