30.000 combatents terroristes estrangers a l’Orient Mitjà provinents d’uns 100 països 6 years ago