Unicef, només a l’Àfrica 125 milions de nenes són obligades al matrimoni. 5 years ago