El vals de la corrupció. Article sobre bandolers musicals al Catalunya Oberta. … via @BernatDedeu @ciu @ciuduran 7 years ago