F.D MODERAT SOM INTE GILLAR POLITISK KORREKTHET. VI MÅSTE VÄRNA OM YTTRANDEFRIHETEN OCH VÅRA SVENSKA TRADITIONER OCH KRISTNA VÄRDERINGAR SAMT DEMOKRATI.