Original URL
#PPCC EL PERIÓDICO publica a les 19.00 hores una enquesta amb els resultats del 26-J a Catalunya: EL PERIÓDICO 4 years ago