Original URL
#PPCC "Síria, una guerra a múltiples bandes", a la portada d'EL PERIÓDICO DE CATALUNYA: Milícies... EL PERIÓDICO 6 years ago