Att någon säger att något inte är kränkande uppfattas som kränkande ”Fokus på identitet gör konflikter olösliga” " 5 years ago