”Hur kan Gud å ena sidan lära människan talekonsten och å andra sidan begränsa den?” 6 years ago