”Hur kan Gud å ena sidan lära människan talekonsten och å andra sidan begränsa den?” 5 years ago