Important

This page can not be shown in IFRAME according to www.di.se rules.
You will be redirected to https://www.di.se/artiklar/2014/10/20/ledare-tre-skal-att-bjuda-in-sd/ in 3 seconds. Stop

Ledare: Tre skäl att bjuda in SD  . Bra balanserad artikel. Varför, varför kan man inte säga hur invandring är bra oss 7 years ago