Joan Vilamala
Un que sap que cada dia és un nou pas i fa camí per la
vida, amb les arrels clavades, creixent...