Original URL
premsa #PPCC Rivera diu que ha rebut "amenaces de mort per defensar la llibertat a Catalu... DIARI ARA @diariARA 4 years ago