Jul 24, 2021

Trwa stan politycznej schizofrenii, zaszczepiony w PRL, podtrzymany stanem wojennym i wzmocniony w III RP

„Łącznie 45% respondentów CBOS uważa, że jeśli część ich rodaków podważa wiarygodność wyborów, to coś w tej sprawie trzeba zrobić.”

Proceed to the page: http://linkis.com/CdPoa

Similar Articles Added Earlier

Most Recent wpolityce.pl Articles

Latest Links Processed

0/120