Dec 11, 2014

Jeśli PKW nie gwarantuje sprawności systemu liczącego głosy, to znaczy, że jest chora

Państwowa Komisja Wyborcza nie może udzielić gwarancji, że elektroniczny system mający liczyć głosy zadziała. Bo „elektronika to elektronika”.

Proceed to the page: http://linkis.com/IagVU
0/120