Aug 24, 2015

Andrzej Duda podejmuje na nowo przerwane dzieło Lecha Kaczyńskiego. Wizyta w Estonii to pierwszy krok do ponownego zjednoczenia państw bałtyckich. KORESPONDENCJA Z TALINNA

Pokłócenie wszystkich ze wszystkimi, oto cel, który przez ostatnie pięć lat zrealizował Władimir Putin. Ziścił się scenariusz, do którego Lech Kaczyński za wszelką cenę nie chciał dopuścić, i dopóki żył, to mu się ud...

Proceed to the page: http://linkis.com/AfN9U

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120