Norsk press förundras över läget i Sverige 6 years ago