มาเจอกันได้อีกวันที่ "งาน ZAAP ON SALE" Siam Paragon ชั้น 5 Paragon ฮอลล์ในสุด -เข้ามาในParagon Hallใน -ประตูก... 6 years ago