Aug 04, 2021

Home - Đông Duy

Khi chúng ta ở đây, ngay từ giây đầu tiên đã là đang biến đổi, giây thứ hai lại khác nữa. Thời gian khác nhau, môi trường khác nhau, tình cảm cũng khác nhau, tinh thần cũng khác nhau, vạn sự vạn vật luôn trong sự biến đổi mọi lúc mọi nơi, không sự vật nào không thay đổi. Trên đời này không có thứ gì có thể tồn tại vĩnh hằng, cho nên gọi là "vô thường".

Proceed to the page: http://linkis.com/QepNlgr

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120