Dec 13, 2018

Бесплатни 40.000 дигитални ресивери за социјалните семејства | Влада на Република Македонија

Четириесет илјади корисници на социјална парична помош од денеска во центрите за социјална работа можат да подигнат бесплатни дигитални ресивери т.н сет ап бокс со кои на ТВ приемниците ќе следат телевизиска програма преку дигитален сигнал од 1 јуни, кога ќе стартува процесот на дигитализацијата. Уредите за таа категорија граѓани ги набави државата преку ЈП „МРТ“ која спроведе тендер и склучи...

Proceed to the page: http://linkis.com/y2Bh

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120