Feb 04, 2017

La Unió Europea pot invocar l’article 7 si Espanya aplica el 155 de la constitució | VilaWeb

La UE té l'obligació de defensar els drets i els valors democràtics si un estat membre amenaça de violar-los

Proceed to the page: http://linkis.com/MToZb

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120