Oct 28, 2019

Thuận lợi và khó khăn khi định cư Úc diện đầu tư

Chương trình định cư Úc theo diện đầu tư định cư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những doanh nhân thành đạt đến định cư và phát triển kinh doanh tại Úc. Những người muốn tham gia chương trình này cần phải đóng góp cho Úc những kiến thức và kinh nghiệm trong kinh doanh cũng như sự đa dạng về văn hoá và nguồn vốn.

Proceed to the page: http://linkis.com/z3q7YNA

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120