Dec 10, 2014

Politijuristene vurderer å kaste uniformen - Terrortrussel mot Norge - VG

Politijuristene - de som aktorerer straffesaker i retten - vurderer nå om de skal kaste uniformen.  – Gå ikke med uniform mer enn nødvendig – i alle fall ikke når du er utenfor tjeneste, er oppfordringen andre tjenestemenn har fått.

Proceed to the page: http://linkis.com/3hOFU
0/120