Sep 04, 2016

Fra skolelei til motivert - Vestnytt.no

Nettbrett i undervisningen snudde skolehverdagen til Eirik Brekke og hans klassekamerater på Knappskog. Resultatene er forbedret i alle målte fag, og elevene er mer motiverte.

Proceed to the page: http://linkis.com/KW9i2

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120