Aug 06, 2015

Professorn: "Vi borde bara jobba två timmar per dag" - Veckans Affärer

Professor Bodil Jönsson blev rikskändis genom tv-programmet "Fråga Lund" och är expert på begreppet tid. Hon menar att den snabba teknikutvecklingen gör att vi helt och hållet måste förändra synen på arbete och överväga att gå ned till 2 timmars arbetsdag.

Proceed to the page: http://linkis.com/xP9ai

Similar Articles Added Earlier

Similar Articles Added Today

Latest Links Processed

0/120