Important

This page can not be shown in IFRAME according to tvn24.pl rules.
You will be redirected to https://tvn24.pl/polska/dzieci-janusza-korwin-mikkego-ra504231-3289456 in 3 seconds. Stop

Tu się doliczyli 4 z p. Małg. RT @tvn24: "Wszystkie są nieślubne". Co wiadomo o ośmiorgu dzieciach Korwin-Mikkego? - 5 years ago