”Skillnaden mellan teatern och politiken är väsentligen den att teatern ärligt och redligt tillstår vad den är. Polit 6 years ago