Skąd PKW ma wyniki z województwa świętokrzyskiego? Komisja wyborcza w Kielcach: My nic nie wysyłaliśâ€Ś 6 years ago