Sep 18, 2016

Ziemkiewicz w sedno: W Polsce nie może być miejsca dla marksistów. Partia RAZEM powinna być zdelegalizowana! | Telewizja Republika

Rafał Ziemkiewicz celnie skomentował na swoim Facebooku partię Razem: 'W odpowiedzi na wyjątkowo bezczelny apel skrajnie lewicowej partii 'Razem' (która, wobec konstytucyjnego zakazu propagowania w RP totalitarnej ideologii komunistycznej powinna być w ogóle zdelegalizowana) o sekowanie i otaczanie ostracyzmem organizacji odwołujących się do polskiej tradycji narodowej, apeluję do wszystkich...

Proceed to the page: http://linkis.com/bVpXq

Similar Articles Added Earlier

Similar Articles Added Today

  • The 10 Scariest Things About Partie fortnite by elegan5eo1 - Issuu

    In other words, Fortnite is usually alright for kids, though it's truly a matter of your tolerance for violence. The video game itself is extremely much like a cartoon in its aesthetic, so the violence doesn't resemble anything in the real world. That stated, guns are at the core of the game, so...

  • 15 Things Your Boss Wishes You Knew About Partie fortnite » Emilianojtnb552

    Fortnite is the world's most popular battle royale game, established by Impressive Games. In it, gamers drop into a map, either on their own or with a team, along with 99 other players. After landing, it's a mad dash to get as many weapons and items Informative post as possible, all while working...

Latest Links Processed

0/120