Jun 30, 2015

Kvinnor halshöggs av IS - Sydsvenskan

Två kvinnor har halshuggits av Islamiska staten sedan de anklagats för häxeri. Det är första gången som civila kvinnor avrättas genom halshuggning av den...

Proceed to the page: http://linkis.com/Sw71M

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120