Dec 13, 2014

Upploppsrisk oroar skånska småkommuner - P4 Malmöhus | Sveriges Radio

Skånska kommuner måste bli bättre på att hantera sociala risker, enligt en ny rapport från Länsstyrelsen. Men exakt hur en social risk ska definieras ...

Proceed to the page: http://linkis.com/42Nwu
0/120