Mar 18, 2015

Säpo: Spioner kan dölja sig i flyktingströmmarna - Radio Sweden på svenska | Sveriges Radio

En osäker omvärld har lett många utsatta människor på flykt. Men i flyktingströmmarna döljer sig också underrättelseagenter, säger Wilhelm Unge, chefanalytiker ...

Proceed to the page: http://linkis.com/RmI9o
0/120